Nieuws


Ron van de Bilt: Gisteren met Jan Plekkenpol naar een informatiebijeekomst geweest over de toekomst van de Grevelingen. Dat was erg interessant. Hierbij de tekst van de uitnodiging:


Achtergrond en stand van zaken

Op 7 maart besloten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola Schouten (LNV) om € 75 miljoen extra vrij te maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen met als doel een veerkrachtig en robuust ecosysteem te realiseren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden is er nu voldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren. De beide ministeries hebben opdracht gegeven voor het kwartiermaken en het opstellen van een advies over de mogelijke varianten voor een doorlaat in de Brouwersdam. Tevens wordt gewerkt aan de voorbereiding van een plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase. Deze opdracht wordt eind 2018 afgerond zodat begin 2019 de Planuitwerkingsfase kan starten. Meer info op https://www.zwdelta.nl/nieuws/voorbereidingen-project-getij-grevelingen-vol-van-start

Voor de variant getijdencentrale vindt in november een marktconsultatie plaats om de belangstelling van de markt te toetsen. Deze belangstelling wordt meegewogen in het besluit over welke varianten meegenomen worden in de Planuitwerkingsfase.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Getij Grevelingen, bestaande uit:
·         Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
·         Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
·         Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
·         Rijkswaterstaat
·         Provincie Zuid-Holland
·         Provincie Zeeland
·         Gemeente Goeree-Overflakkee
·         Gemeente Schouwen-Duivenland
·         Staatsbosbeheer