Nieuws

Voor informatie over de corona maatregelen en de gevolgen voor het functioneren van de catamaranvereniging, kunnen de leden contact opnemen met de voorzitter. 


Bijzondere en zeldzame Flora op ons clubterrein.

Op ons terrein groeien een aantal zeer zeldzame planten. Het zijn een aantal orchideeën en parnassia.

Parnassia bloeit in de nazomer. Omdat zij bloeit in de tijd dat de colleges weer beginnen, heet zij in Duitsland ”Studentenröschen”.De wondermooie bloemen van de parnassia zijn opmerkelijk door hun bouw en bestuivingswijze. Insecten landen midden op de bloem. Daar stelt zich steeds één meeldraad op . De volgende dagen komen de andere 4 aan de beurt.

Parnassia groeit tegenwoordig op de Waddeneilanden en in de afgesloten zeearm van de Grevelingen en het Lauwersmeer.

Omdat parnassia sterk achteruitgaat is deze in Nederland wettelijk beschermd en mag niet worden geplukt of uitgestoken !!!!!

Waar parnassia groeit komen ook vaak zeldzame orchideeën voor, zoals de Moeraswespen orchis , Vleeskleurige duinorchis en gevlekte orchis.

De moeraswespenorchis groeit vooral in vochtige duinvalleien en bij onze club

Ze houden van vochtige en kalkrijke zilte grond.

De meeste soorten bloeien in mei en hebben bloemen die samengroeien in een aar. Ze groeien alleen als er een specifieke grondschimmel aanwezig is . Deze schimmel leeft samen met de plant en zorgt voor de mineralen.

Laten we vooral van deze zeldzame bloemen genieten en ze niet plukken , want ze zijn wettelijk beschermd.