Externe info


Externe links
Deze pagina biedt je de mogelijkheid om over onderstaande onderwerpen naar websites te linken en de actuele informatie van derden te raadplegen. Ook forums zijn bereikbaar gemaakt. Mis je specifieke informatie,  suggesties   emil.schmitz@casema.nl .

 
Dagelijkse service headlines over zeilen
 

Je dagelijkse portie info over zeilen.
Zeilen is ht platform voor elke zeiler in Nederland en ver daarbuiten. Op onze website leest u  nieuws, blogs, achtergronden en praktijkverhalen verzorgd door de redactie. Daarnaast is er een uitgebreide meteosectie, een forum, een unieke Botengids met meer dan 800 zeilboten en volgt er op korte termijn een praktijk- en reisdatabase. Dit willen we met alle zeilers delen.
Daarom heeft Zeilen.nl sinds kort een zogeheten nieuwswidget. Met deze tool kunt u het laatste nieuws op uw eigen website plaatsen. U kunt de zeilenwidget ook nog eens naar eigen smaak aanpassen door een eigen lettertype, achtergrond- en letterkleur te selecteren. En als laatste bepaalt u zelf hoeveel nieuwsberichten worden getoond en hoe breed de nieuwswidget wordt.

 
 
Voor onze liefhebbers: nieuws over de nieuwe Nacra F16

Hierbij zoals eerder beloofd fotos van de gelanceerde Nacra f16.
Afgelopen week is het eerste exemplaar in elkaar gezet en hebben
wij met veel succes gevaren. Zie bijlage voor verdere details.

Met vriendelijke groet,
 
Gunnar Larsen

Sales & marketing Director

 
Een Nederlandse zeilnetwerk
Josje stuurde me informatie over een zeilnetwerk in NL waarvan zij kennelijk lid is geworden.Ik denk dat er in onze club wel enkele andere leden zijn die dit initiatief  kunnen waarderen en wellicht ook tot een lidmaatschap willen overgaan. In de onderstaande informatie wordt aangegeven hoe je je kunt melden voor deze groep. En welke bijdrage je kunt leveren tot een geslaagd zeilseizoen.

LinkedIn Groups

Beste Zeiler,
Een Nederlandse zeilnetwerk groep die inspireert en aanzet tot meer zeilen. Naast het digitaal netwerken op Linkedin lijkt het ons ook erg leuk om elkaar te ontmoeten op een schitterende zeildag. De grote vraag is wanneer en hoe ziet deze dag eruit. Laat het weten bij de discussie tab. Maar andere onderwerpen zijn daar natuurlijk ook te bespreken aangaande zeilen.

Mocht je je lid willen worden dan kan dat via het doorsturen van deze link.

Bij vragen of suggesties, plaats ze als discussie of neem contact op Wouter Spoor. LinkedSailing heeft n spelregel om het leuk en bovenal gezellig te houden. Aanbiedingen, acties, etc. van leden voor leden willen we graag stroomlijnen en op elkaar afstemmen dus graag eerst aan ons voorleggen.

Zeil ze en tot snel!

Wouter Spoor

en het LinkedSailing team

Go to the group

 
Forums en chats
Onderstaand voor leergierigen openbare forums (zo je wilt fora) over (cat) zeilen:
Screensavers zeilen
 • nieuwe link gewenst
Zeilsimulators
Cat en zeil info wereldwijd                                        
 
Catraces around the world              
 • Vendee Globe: een boot of 15 spoed zich rondom de wereld; zie: http://www.vendeeglobe.org/en/ranking.html
 • Na 42000 km in 71 dagen en 14 uur heeft de 28-jarige Ellen MacArthur met haar multihull in december 2004/januari 2005 de tocht rond de wereld geklaard en een nieuw record gevestigd, dat eerder in handen was van Francis Joyon; Deze 47-jarige Franse zeezeiler vestigde een uniek record door solo en nonstop in een trimaran om de wereld te zeilen in 72 dagen, 22 uur, 54 minuten en 22 seconden. Hij verbeterde het record uit 2001 van een monohull met 27 dagen. Hij is nu, eind november 2007, wederom van start gegaan voor een nieuwe recordpoging teneinde Ellen MacArthur weer voorbij te streven;
  Al weer enkele jaren geleden voltooide hij z'n trip en verpulverde daarmee in de nacht van 20 januari 2008 het eerdere wereldrecord van Ellen met zijn 57 dagen, 13 uur, 34 minuten en 6 seconden, om precies te zijn. lees meer op:
  http://www.trimaran-idec.com/ . Foto Finish
 • Maar er zijn meer kapers op de kust. Houd Lionel Lemonchois http://www.sailr.com/news91031.html en Thomas Coville http://www.sodebo-voile.com/ ook in de gaten
 • http://www.sailr.com/news91031.html  claimt: 'Sailr.com is a sailing news aggregation service, we automatically scan the best sailing news websites and provide a summary and links for the latest news from each sailing news website.
Uitdagingen en Records met Catamarans
 • The fastest sailboat on the planet: L' Hydroptre : Waar snelheden tot over 50 km/u worden bereikt. Geniet ervan, en van nog veel meer ! : L' Hydroptre   nieuw !
 • Ik hoor aan een eind van de dag op de club weleens mensen klagen: 'Pfft, shit, dat was herrie, wat
  mij betreft wel wat te veel..........'. Maar heb je de belevenissen van een Nederlands-Frans team wel
  eens gelezen. Overigens een al wat ouder item uit 1999. Maar daar wordt je wel stil van.......... Even afgezien van de discussie: gaat dit niet een beetje te ver ?
  http://www.knmi.nl/~koek/Transat.htm
 • Praktische ervaringen van een catroutinier alleen
 • Gelukkig hebben wij catamaranisten geen roeispanen aan boord. Uitgezonderd die ene die ons in noodgevallen thuis moet brengen. Roeispanen kunnen we beter overlaten aan Tuijn.  De gebroeders trotseerden de Atlantische Oceaan met een roeiboot. Nu nog gekker: n ervan gaat solo ! Ga naar zeemanoceanchallenge.
 • Voor de technici onder de leden: world speed records , met wel heel afwijkende modellen; wordt vervolgd;
 • Henk de Velde, niet echt ons 'ding', heeft enkele weken geleden weer van zich laten horen. Zo meldt het magazine Zeilen . Hij verloor zijn mast nabij Argentini en twee dagen later brak z'n schroefas. De kustwacht hielp hem uit de penarie. Lees mr:  http://www.henkdevelde.com/ .
 
Klasseninformatie
Wedstrijdorganisaties http://www.brandingsport.nl/html/catamaran.html
De Grevelingen                                            
Zonnemaire Juli 2006 - De Grevelingen heeft alles in zich om uit te groeien tot een uniek gebied in Europa. Zeeland kan daar optimaal van profiteren, zowel in ecologisch als economisch opzicht. Dat is de conclusie in een integrale visie die is opgesteld naar aanleiding van het vorig jaar gehouden Grevelingendebat. M r weten: www.grevelingen.nl/  of Google Nieuws.

Realisatie van de ambitieuze plannen zorgt naar schatting structureel voor 450 tot 750 nieuwe banen in de regio. Wanneer daarbij ook de toeleverende bedrijvigheid wordt opgeteld, komen er nog eens 120 banen bij. Met alle projecten, uitgesmeerd over een periode van twintig jaar, is een investering gemoeid van 1,2 tot 1,6 miljard euro.
Het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen omarmde de visie gisteren met gretigheid. Januari volgend jaar wordt begonnen met fondsvorming. De bedoeling is dat Stimuleringsfonds Duurzame Grevelingen jaarlijks te voeden met zon n miljoen euro. Daartoe wordt onder meer een beroep gedaan op Rijks- en Europese overheden. Tevens wordt bekeken wat de bijdrage kan zijn vanuit het bedrijfsleven.

Onder regie van het Grevelingenschap wordt de komende maanden de dialoog op gang gebracht met de verschillende betrokken maatschappelijke organisaties, overheden en andere belanghebbenden. Doel is in oktober duidelijkheid te hebben of de visie ook bij de achterban op een breed draagvlak kan rekenen, zodat de uitwerking van de plannen verder in gang kan worden gezet. De visie is opgesteld in opdracht van het Grevelingenschap, GZH, Staatsbosbeheer, de Kustvereniging, Rijkswaterstaat en energiebedrijf Delta.

Getijdencentrale
Centraal in de opzet staat het terugbrengen van een klein getij in de Grevelingen, afhankelijk van de gekozen maatregelen varirend van enkele centimeters tot een halve meter (plus en min) verschil ten opzichte van NAP. In de visie wordt de bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam voor mogelijk gehouden. Dat levert de regio niet alleen een schone energiebron op, maar ook wereldwijd prestige en bekendheid. Tesamen met de aanleg van een zonne-eiland, windparkjes en de benutting van biobrandstoffen kan de Grevelingen voldoende produceren om heel Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee van energie te voorzien. Terugbrengen van een tijbeweging is ook noodzakelijk om de waterkwaliteit te verbeteren en de vorming van 500 tot 2000 hectare slikken en schorrengebied te stimuleren.

Toerisme
In de visie worden verder diverse mogelijkheden geschetst voor toerisme, recreatie maar ook het wonen op en rond de Grevelingen. Zo wordt onder meer gedacht aan de bouw van zogeheten ecolodges en een zorghotel.
Het algemeen schapbestuur: de vier gemeente op Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland en de provincies Zuid-Holland en Zeeland, ziet serieuze kansen voor het ambitieuze plan.


Meer weten over 'ons' water, haar omgeving
 en de watersportplannen van de provincie:
Diversen nl
Wil je nog mr informatie over Zeeland, klik gebied aan in onderstaand kaartje en ga verder
via netnummers; je hebt ook toegang tot de overige provincies van Nederland.

Friesland Groningen Zuid-Holland Noord-Brabant Limburg Zeeland Utrecht Noord-Holland Friesland Friesland Friesland Drenthe Gelderland Flevoland Overijssel Friesland

Catclubs in nl

zie eventueel ook : catamaran verenigingen nederland
 

Catclubs in be
Fabrikanten, importeurs en zeilmakers

alsmede: www.catamaran.startkabel.nl  
               
  www.nacraeurope.com