statuten hh.regl


Statuten en Huishoudelijk Reglementen

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven informatie over de bindende afspraken die leden van de vereniging met elkaar hebben gemaakt. De inhoud is van groot belang voor, leden, kandidaat leden, begunstigers en hun gasten. De Statuten en het nu geldende Huishoudelijk Reglement (maart 2016) zijn via de onderstaande links te bekijken. De bepalingen van het Natuur- en recreatieschap “De Grevelingen”  (kortweg het Schap) zijn toegevoegd. Echter per 01-01-2018 heeft Staatsbosbeheer het beheer van de Grevelingen overgenomen. Nog niet duidelijk is of de hieronder vermelde bepalingen nog onverkort van kracht zijn. Zodra hierover meer bekend is zal de nieuwe informatie worden toegevoegd.