statuten hh.regl


Statuten, Huishoudelijk Reglement en Grevelingen Bepalingen.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven informatie over de bindende afspraken die leden van de vereniging met elkaar hebben gemaakt. De inhoud is van groot belang voor, leden, kandidaat leden, begunstigers en hun gasten. De Statuten en het in maart 2016 vernieuwde Huishoudelijk Reglement, zijn via de onderstaande links te bekijken. De bepalingen van het Natuur- en recreatieschap “De Grevelingen”  (kortweg "Het Schap") zijn toegevoegd. Echter per 01-01-2018 heeft Staatsbosbeheer het beheer van de Grevelingen overgenomen. Nog niet duidelijk is of de hieronder vermelde bepalingen nog onverkort van kracht zijn. Zodra hierover meer bekend is zal de nieuwe informatie worden toegevoegd.

Link naar de Statuten:

https://siteadmin.catclubbru.nl/media/uploads/332_1540320897_Statuten.pdf

Link naar het Huishoudelijk Reglement:

https://siteadmin.catclubbru.nl/media/uploads/326_1540321150_2016-03-11 vernieuwd huishoudelijk reglement.pdf

Link naar de Grevelingen Bepalingen:

https://siteadmin.catclubbru.nl/media/uploads/564_1540315718_232_1540305045_AVGrevelingen472008.pdf